Vi tilbyr gode betingelser på frakt og kjører daglig ut varer lokalt, innenfor bestemt område, med egen bil uten omkosninger for kunde.

Personvernerklæring

Dine rettigheter rundt ditt personvern

Som bruker av vårt nettsted har du visse rettigheter i forhold til ditt personvern. Disse kan du lese utførlig om her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3#KAPITTEL_gdpr-3

Kort oppsummert gjelder følgende:

  • Du har rett til innsyn og kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og har i gitte tilfeller krav på dataportabilitet av disse.
  • Du kan korrigere dine personopplysninger og be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende.
  • I gitte situasjoner kan du be om å få opplysninger om deg selv slettet eller begrense vår behandling av opplysninger om deg.
  • Du har rett til å protestere mot en behandling av personopplysninger om deg og å klage på vår behandling av personopplysninger. Å klage gjør du til Datatilsynet.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å benytte noen av dine rettigheter kan du kontakte oss ved å sende en e-post til post@vagle.no