Vilkår og betingelser

Følgende betingelser gjelder for alt salg av produkter fra vagle.no.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
For å kunne handle på vagle.no må bedriften være registret som bruker i vår nettbutikk og registrert som kunde i vårt butikkdatasystem (Tore Vagle AS).
Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Bestillings- og Avtaleprosess
Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Når bestillingen registreres i nettbutikk vises en bestillingsbekreftelse ved fullført bestilling. En ordrebekreftelse sendes ut på e-post så snart ordren er behandlet av en ordrebehandler innenfor vår åpningstid. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Varer byttes innen 8 dager mot fremvisning av pakkeseddel. Skaffevarer tas ikke i retur.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Hvis varen er utsolgt vil vi sende melding om dette.

Priser
Nettbutikken vagle.no har priser i henhold til rabattmatrisen som er registrert på kunde på alle varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og fraktkostnad. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift og frakt vil fremkomme i bestillingsbekreftelsen og ordrebekreftelsen.

Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura. Faktura utstedes i henhold til vilkår som er registrert på kunde i vårt butikkdatasystem der forfall normalt er 30 dager etter utstedelse. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Salgspant
Selger (Tore Vagle AS) har salgspant i de leverte varene inntil disse er betalt i sin helhet, jfr Pantelovens § 3-22.