Vi tilbyr gode betingelser på frakt og kjører daglig ut varer lokalt, innenfor bestemt område, med egen bil uten omkosninger for kunde.

Vilkår og betingelser

Følgende betingelser gjelder for alt salg av produkter fra vagle.no.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
For å kunne handle på vagle.no må bedriften være registret som bruker i vår nettbutikk og registrert som kunde i vårt butikkdatasystem (Tore Vagle AS).
Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Bestillings- og Avtaleprosess
Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Når bestillingen registreres i nettbutikk vises en bestillingsbekreftelse ved fullført bestilling. En ordrebekreftelse sendes ut på e-post så snart ordren er behandlet av en ordrebehandler innenfor vår åpningstid. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Varer byttes innen 8 dager mot fremvisning av pakkeseddel. Skaffevarer tas ikke i retur.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Hvis varen er utsolgt vil vi sende melding om dette.

Priser
Nettbutikken vagle.no har priser i henhold til rabattmatrisen som er registrert på kunde på alle varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og fraktkostnad. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift og frakt vil fremkomme i bestillingsbekreftelsen og ordrebekreftelsen.

Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura. Faktura utstedes i henhold til vilkår som er registrert på kunde i vårt butikkdatasystem der forfall normalt er 30 dager etter utstedelse. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Salgspant
Selger (Tore Vagle AS) har salgspant i de leverte varene inntil disse er betalt i sin helhet, jfr Pantelovens § 3-22.