Rullende lager - hva er egentlig dette?

Rullende lager finnes i utallige utgaver og har tilsvarende mengde bruksområder. Det kan trekkes linjer helt tilbake til da det først ble kjent at en kunne rulle en stor steinblokk over tømmerstokker for å kunne flytte disse til steder det var behov for dem. Likevel ble ikke rullelager eller kulelager funnet opp før i nyere industriell sammenheng. Vognhjulet på en gammeldags hestevogn var bare låst til vognen på en tapp og smurt opp med fett. Et godt gammeldags glidelager. 

Dagens teknologi gjør at vi slipper å ha med oss et spann med fett i bilen når vi skal på kjøretur. Rullelagrene i hjulopphenget på bilen kan rulle tusenvis av kilometer uten noe form for vedlikehold. Det er nesten blitt ukjent at en må skifte hjullager på bilen. 

Vi skiller mellom hovedbegrepene kulelager, rullelager og glidelager. Innenfor hver av disse begrepene skjuler det seg mange produktkategorier og innenfor hver kategori ligger det mange produktvarianter.

Kulelager kjennetegnes vanligvis med kategoriene sporkulelager, vinkelkontaktkulelager og aksialsporkulelager. Det som skiller disse er hvilken vei lagrene tåler belastning. Er det radial eller aksial belasning? 

Relaterte artikler